ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 
????????????????????????????????????????????
? ميـــــــ ـان دِلتَنگــــ?ــي هايَــــــم باشــ? ـــــــ تا فَراموشَـــ ?ـــت نَکُــــــنَم
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
تا بــــه ياد داشـــ ?ـــته باشَمَـــــت تا بويَـــ ?ــــت را حِــس کُنَـــــــم....
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? تا بِــــــ? ـدانَــــم که هَستـ ?ـــــي تَـــــــ ?ـمامِ دُنيـــ ــــام قَلبَــــمه
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?دنيـــ ?ــــام باشــــ ـــه واسه تــ ?ـــــــو تا بِـــــدانــــ ?ـــي مـــــــــيانِ
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?ثانيــــ ?ـــه هايِ دِلتَنگيـــــهامـــ تــــــو وجــــــ ?ــــود داريــــ ?ــ فَــقَط تـــ ?ــــو
????????????????????????????????????????????

www.arzanin.mihanblog.com

آپم... سر بزن ظر يادت نره
معرفتي.....
--------------
http://www.robotblog.ir سيستم اتوماتيک ارسال نظر گروهي