چراغ جادو

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 


به خــداحافــظـي تــلـخ تـو سـوگــنـد نــشــد
کـه تـو رفــتـي و دلـم ثـانـيـه اي بـنـد نـشـد

بـا چـراغـــــي هـمه جـا گـشـتـم و گـشـتـم در شـهـر
هـيــچ کـس ! هــيـچ کـس ايـنجا به تـو مانـنـد نـشـد

خواسـتـنـد از تـو بگويـنـد شـبـي شـاعـرها
عـــاقـبـت بـا قــلــم شــرم نوشـتـنـد : نـشـد

فوق العاده بود.