كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) علي باقري

علي باقري
[ شناسنامه ]
روحمان آبستن يک عمر تنها بودن است ...... چهارشنبه 93/1/6
ولي امسال نمي خواست دلم وا بشود... ...... سه شنبه 92/12/27
دار و ندارم و را خزان از من بريده است ...... دوشنبه 92/12/12
گنج معمولا ميان خانه اي ويرانه است ...... چهارشنبه 92/12/7
شهر تو يعني همين مگنا، همين سيگار زر ...... دوشنبه 92/12/5
ديگر برايم عمق ويراني مهم نيست ...... پنج شنبه 92/12/1
ماده گرگي دل اگر از سگ چوپان ببرد ...... چهارشنبه 92/11/9
خلق مي کردم به نامت سرزميني در بهشت ...... سه شنبه 92/11/1
قل اعوذ برب عاشق ها ...... يكشنبه 92/10/15
عاشقي ابتداي بد نامي است ...... شنبه 92/9/16
سرنوشت ما مترسک هاي جاليزي همين است ...... پنج شنبه 92/9/14
احتمالا جاي خاطر خواه خر ميخواستي ...... شنبه 92/9/2
به نام نامي سر باسمه تعالي سر ...... پنج شنبه 92/8/30
آقا ببخش گريه امانم نمي دهد... ...... جمعه 92/8/17
تو مثل سگ هستي... ...... يكشنبه 92/8/12
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها