كل عناوين نوشته هاي علي باقري

علي باقري
[ شناسنامه ]
دوستانت پا به پاي دشمنانت مي زنند ...... دوشنبه 93/10/29
پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم ...... يكشنبه 93/10/21
از خودش بايد بپرسي من نمي دانم چه شد... ...... سه شنبه 93/8/6
عاشقي با اگر و شايد و اما نشود... ...... چهارشنبه 93/6/12
موقع وزن گناهانم ترازو بشکند... ...... يكشنبه 93/6/9
پشت سر من حرف زياد است مگر نه؟ ...... سه شنبه 93/6/4
گاه گاهي گذر از کفر به ايمان خوب است... ...... سه شنبه 93/5/14
هميشه داشته لبخند بر دهان اتوبوس.... ...... يكشنبه 93/5/12
فرقي دو نيمه ... واي نه دنيا دو نيمه شد ...... يكشنبه 93/4/29
خوشبخت کلافي که سري داشته باشد... ...... چهارشنبه 93/4/4
درد يعني شاعري در دفتر شعرش ببيند... ...... چهارشنبه 93/2/31
  ==>   ليست آرشيو شده ها